Osayleiskaava on ehdotusvaiheen jälkeen jaettu hyväksymiskäsittelyyn kahteen erilliseen osaan; Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035 sekä Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035, Keski-Nurmon alue. Kaavan rajaavana elementtinä on Itäväylä ja Pohjan valtatie.

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035 on hyväksytty 9.11.2020 ja tullut voimaan 23.12.2020. Paina tästä, jos haluat nähdä voimaan tulleen kaavan asiakirjoja.

Alla on Nurmon keskustan osayleisaavan tarkistus ja laajennus 2035 ehdotusvaiheen kaava-aineisto, josta Keski-Nurmon osuutta valmistellaan hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta 2021.

Ehdotusvaiheen 8.4. – 7.5.2020 kaava-aineisto
Selvitykset
liikenne
melu
kauppa
rantarakentaminen
tulvakorkeudet
muinaisjäännökset
kulttuuriympäristö
luonto
maisema
haju
vesihuolto
kaavatalous
havainnekuva
Käsittelyvaiheet:
  • 25.11.2019 Kaupunginhallitus käynnisti yleiskaavan
  • 11.12.2019 – 16.1.2020 Kaavaluonnos nähtävillä
  • 17.12.2019 Viranomaisneuvottelu
  • 17.12.2019 Yleisötilaisuus
  • 30.3.2020 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 8.4. – 7.5.2020 Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä