Osayleiskaava on ehdotusvaiheen jälkeen jaettu hyväksymiskäsittelyyn kahteen erilliseen osaan; Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035 sekä Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035, Keski-Nurmon alue. Kaavan rajaavana elementtinä on Itäväylä ja Pohjan valtatie.

Nurmon keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus 2035 on hyväksytty 9.11.2020 ja tullut voimaan 23.12.2020.

Nurmon keskustan osayleisaavan tarkistus ja laajennus 2035 Keski-Nurmon alue on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 22.3.2021. Kaavasta on valitettu Vaasan hallinto-oikeuteen. MRL 38.3 §:n mukaisesti kaava-alueella on voimassa rakennuskielto niin kauan kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. Vaasan hallinto-oikeus antoi päätöksen 23.12.2022, jossa valitukset hylättiin. Vaasan hallinto-oikeuden päätökseen on haettu valituslupaa / valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen 23.1.2023 mennessä.

Kaava-aineisto
Selvitykset
liikenne
melu
kauppa
rantarakentaminen
tulvakorkeudet
muinaisjäännökset
kulttuuriympäristö
luonto
maisema
haju
vesihuolto
kaavatalous
havainnekuva
Käsittelyvaiheet:
 • 25.11.2019 Kaupunginhallitus käynnisti yleiskaavan
 • 11.12.2019 – 16.1.2020 Kaavaluonnos nähtävillä
 • 17.12.2019 Viranomaisneuvottelu
 • 17.12.2019 Yleisötilaisuus
 • 30.3.2020 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
 • 8.4. – 7.5.2020 Kaavaehdotus nähtävillä
 • 15.3.2021 Kaupunginhallituksen käsittely
 • 22.3.2021 Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
 • 3.5.2021 Valitukset Vaasan hallinto-oikeuteen
 • 23.12.2022 Valitukset hylätty Vaasan hallinto-oikeudessa
 • 23.1.2023 VHO:n päätöksestä on haettu valituslupaa / valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen
 • Lainvoimaisuuspäivä
 • Voimaantulopäivä