Julkisessa ja yksityisessä rakentamisessa syntyviä ylijäämämassoja vastaanotetaan ja käsitellään ympäristölupien mukaisesti Seinäjoella kolmella eri maanläjitysalueella.

Maanläjitysalueille voidaan sijoittaa rakennustoiminnassa syntyneitä puhtaita maa- ja kiviaineksia (jäteluokka 17 05 04), eikä siellä oteta vastaan yhdyskuntajätteitä, ongelmajätteitä tai pilaantunutta maata, hiekanerotuskaivojen hiekkaa eikä rakennusten purkujätteitä.

Maanläjitysalue.

Seinäjoen ja Nurmon ylijäämämaiden vastaanottoalue

Seinäjoen ja Nurmon alueella syntyvät ylijäämämaat otetaan vastaan Pirttikorven materiaalipankin ja ylijäämämaiden vastaanottoalueella osoitteessa:

Seinäjoentie 1689
60200 Seinäjoki

Maa-aineksien vastaanottoajat:
ma­­–pe 7–16

Kuormien ylösottajat:

Ylijäämämaiden Maankaatopaikka, Pirttikorpi

Yhdyskuntatekniikka

HUOM!

Navigaattoreita tmv. käytettäessä osoite saattaa ohjata väärään paikkaan (Munakkaan).

Ylijäämämaiden vastaanottoalue sijaitsee Seinäjoentien varressa Peräseinäjoelle mentäessä. Ohikulkutien liikenneympyrästä n. 3,5 km Peräseinäjoen suuntaan. Linkki alueen sijaintiin.

GoogleMaps-palvelua käytettäessä kirjoita hakukenttään: Pirttikorpi Maankaatopaikka, Seinäjoki

Alueen automaattinen kulunvalvonta

Ylijäämämaiden vastaanotto on siirtymässä Pirttikorven alueella automaattiseen kulunvalvontaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lisätiedot ajoneuvotunnistimien hankinnasta:

Tunnistinpoletin hinta on 80 € + voimassa oleva alv % ja se on ajoneuvokohtainen.

Tunnistinpoletti muutetaan aktiiviseksi, kun sitä koskeva lasku on maksettu ja kuitti esitetty, jonka jälkeen poletin voi noutaa kaupungin varikolta osoitteesta:

Mestarintie 1 A
60100 Seinäjoki

Tunnistinpoletin tilaaminen:

Maa-ainesta alueelle tuovan yrityksen on ilmoitettava ennakkoon tunnistinpoletin noutoa varten seuraavat tiedot:

  • Yritys, jolle lasku osoitetaan
  • Laskutustiedot
  • Traktorin/kuorma-auton rekisterinumero
  • Rekisteröity lavakoko
  • Yhteystiedot, puhelinnumero ja sähköposti

Tiedot tulee ilmoittaa ensisijaisesti sähköpostilla tai puhelimella, mikäli sähköpostin käyttö ei ole mahdollista:

Palvelupiste Alvari

Kaupunkiympäristön toimiala

Tunnistinpoletin asennus ajoneuvoihin

Tunnistin tulee asettaa ajoneuvon tuulilasiin oikeaan ala- tai yläkulmaan tunnistimessa olevan imukupin avulla. Lukija on tunnistimen imukupin puolella.

Lisätiedot ja toimintahäiriöiden ilmoitukset

Tarkemmat etukäteisohjeet alueella toimimisesta sekä portin toiminnan häiriöiden ilmoitukset alueella voi ilmoittaa virka-aikana: Jyri Jouppila, p. 040 5910952


Peräseinäjoen ylijäämämaiden vastaanottoalue

Peräseinäjoen alueella syntyvät ylijäämämaat otetaan vastaan Haukinevan maanläjitysalueella osoitteessa:

Tokerotie 517
61100 Peräseinäjoki

Haukinevan maanläjitysalueen sijainti.

Alueella ei ole vastaanottoaikoja, vaan portit avataan erikseen pyydettäessä.

Yhteydenotot:

Haapanen Hans

kunnossapitomestari , Yhdyskuntatekniikka

Ylistaron ylijäämämaiden vastaanottoalue

Ylistaron alueella syntyvät ylijäämämaat otetaan vastaan Varrasjärven maanläjitysalueella osoitteessa:

Haudannevantie 41
61410 Ylistaro

Linkki alueen sijaintiin.

Alueella ei ole vastaanottoaikoja, vaan portit avataan erikseen pyydettäessä.

Yhteydenotot

Punkari Antti

maanrakennusmestari , Yhdyskuntatekniikka