Asemakaavan laajennus ja muutos: Rahkolan 57. kaupunginosan katu-, erityis- ja rautatiealueet sekä Roveksen 55. kaupunginosan katualue.

Nähtävillä ollut aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Katusuunnitelmat

Ratasuunnitelma nähtävillä 12.02-21.03.2022 välisen ajan.

Linkki Väylän ratasuunnitelman kuulutukseen.

Käsittelyvaiheet
  • 14.03.2018 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 17.11. – 30.11.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 17.1.2022 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 26.1. – 24.2.2022 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 14.3.2022 Kaupunginhallituksen hyväksymiskäsittely
  • 21.3.2022 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 3.5.2022 Lainvoimaisuuspäivä
  • 4.5.2022 Voimaantulopäivä