Asemakaava koskee raakapuun kuormausaluetta varten tehtävää katuyhteyttä.

Alla linkki Väyläviraston hankesivulle.

https://vayla.fi/seinajoki-raakapuun-kuormauspaikka

Asemakaavaluonnos on nähtävillä __.__. – __.__.2021

Asemakaavan laajennus koskee Rahkolan 57. kaupunginosan katu-, liikenne- ja erityisalueita.

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä __.__. – __.__.2021

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä __.__.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto

Kaavaluonnos

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 14.03.2018 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • __.__. – __.__.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä