Asemakaavaluonnos koskee katualueen jatketta (Rekkaväylä) Haapamäen radan pohjoispuolella. Kaavalla osoitetaan kulkuyhteys Matalamäen eritasoliittymästä (vt.19) radan eteläpuolelle Väyläviraston suunnittelemaan raakapuun kuormauspaikkaan.

Nähtävillä ollut aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Alla linkki Väyläviraston hankesivulle.

https://vayla.fi/seinajoki-raakapuun-kuormauspaikka

Käsittelyvaiheet
  • 14.03.2018 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 17.11. – 30.11.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä