Asemakaavan muutos ja laajennus koskee Seinäjoen kaupungin Nurmon 51. kaupunginosan korttelia 7077 ja siihen liittyviä katu- ja virkistysalueita sekä kaupungin omistamia kaavoittamattomia tiloja Koivikko 6:423 ja Nurmola 6:801

Nähtävillä oleva aineisto:
Käsittelyvaiheet:
  • 5.10.2011 Tekninen lautakunta päätti käynnistää kaavamuutoksen
  • 23.2. – 9.3.2012 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä