Talousvesi on vettä, joka on tarkoitettu juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin riippumatta siitä, toimitetaanko vesi jakeluverkon kautta tai tankeista, pulloissa tai säiliöissä taikka käytetäänkö veden ottamiseen veden käyttäjän omia laitteita.

Terveydensuojeluviranomainen valvoo talousveden laatua säännöllisesti eri puolilta talousvesiverkostoa otettavilla näytteillä.

Mikäli havaitsette veden laadussa jotain poikkeavaa, olkaa ensisijaisesti yhteydessä vettä toimittavaan laitokseen. Jos epäilette vedestä aiheutuvat terveyshaittaa, ilmoittakaa siitä myös Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuoltoon.

Oman kaivoveden tutkiminen

Kaivovesi (rengas- tai porakaivo) kannattaa tutkituttaa kaivon valmistuttua sekä noin kolmen vuoden välein veden laadun varmistamiseksi. Kaivoveden laadun valvonta ja siitä aiheutuvat kustannukset kuuluvat kaivon omistajalle. Lisätietoja ja ohjeistuksia kaivoveteen liittyen löytyy ympäristö.fi -sivuilta.