Purkamislupa

Purkamislupa tulee hakea kirjallisesti purkamislupa/-ilmoituslomakkeella tai vahvalla tunnistautumisella sähköisessä palvelussa (eLupa). Hakemuksessa on tavallisesti oltava seuraavat asiapaperit:

 • purkamislupahakemus (eLupaan ei tarvitse erikseen liittää purkamislupahakemuslomaketta)

 • selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
  • todistus annetusta lainhuudosta tai kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös
 • karttaliite
  • merkitään tontti/tila ja purettavat rakennukset
 • selvitys purkutyöstä
  • jätteiden määrä
  • jätteiden laatu
  • jätteiden käsittelytapa
 • naapureiden kuuleminen
  • naapureita ovat viereisten, vastapäisten ja kulmittain olevien kiinteistöjen omistajat/haltijat
 • vastaava työnjohtaja
  • omakotitaloissa ja sitä vaativammissa kohteissa vastaavan työnjohtajan tulee yleensä olla vähintään teknillisen koulun suorittanut henkilö tai purkutöistä vahvan kokemuksen omaava henkilö

Purkukohteesta tulee pitää erillistä jätekirjanpitoa, johon merkitään jätteiden todelliset määrät (ympäristöviranomaisen jäteluettelo-lomake).

Purkamisilmoitus

Ilmoitus tulee tehdä kirjallisesti purkamislupa/-ilmoituslomakkeella tai vahvalla tunnistautumisella sähköisessä palvelussa (eLupa). Purkamisilmoituksessa on tavallisesti oltava samat asiakirjat kuin purkamislupahakemuksessa.