Kaikki tieverkoston ulkopuolinen ajaminen on maastoliikennettä, myös jäällä tapahtuva liikenne.

Maastoliikennelain mukainen lupa

Jos harjoittelet toistuvasti samassa maastossa, on ajamiselle haettava maastoliikennelain mukainen lupa, joka toimii harrastajille oikeutuksena harjoitteluun. Samalla villi ajaminen ohjautuu tietyille reiteille, mikä on haitattomampaa asutuksen ja ympäristön kannalta. Seinäjoen alueen kiinteistöt ovat monesti pitkiä sarkoja, jolloin harrastajien on mahdollista toteuttaa pitkiäkin reittejä yhden maanomistajan kanssa tehdyllä sopimuksella ja maastoliikennelain mukaisella luvalla.

Yksittäinen tapahtuma/kilpailu voi vaatia luvan, jos siitä aiheutuu merkittävää haittaa luonnolle, muulle ympäristölle tai esimerkiksi naapureille. Kilpailut, jotka toistuvat vuosittain samassa maastossa eivätkä aiheuta suurta haittaa, tarvitsevat aina luvan.

Jos reitille tehdään rakenteita, kuten hyppyreitä, täytyy sille hakea ympäristölupa.

Vesiliikennelain mukainen lupa

Jos järjestät toistuvasti samalla vesialueella kilpailuja tai harjoituksia, joissa käytetään moottoroituja vesikulkuvälineitä, on toiminalle haettava vesiliikennelain mukainen lupa. Hakemuksen karttoineen ja liitteineen voi toimittaa ympäristönsuojelun toimistoon. Ennen hakemuksen jättämistä, ole yhteydessä ympäristönsuojeluun, jotta voimme keskustella asiasta ja miettiä paikan sopivuutta kyseiseen toimintaan. Seinäjoen harvat vesistöt ovat pieniä ja niiden rannoilla on paljon vapaa-ajan asutusta, joten erilaisten toimintojen yhteensovittaminen on haasteellista.