Rakennuksen polttaminen on kielletty. Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää luvan poiketa rakennuksen polttokiellosta, jos rakennus sopii pelastuslaitoksen harjoituskohteeksi.

Rakennuksen polttamiselle on haettava lupa. Rakennuksen omistaja tekee hakemuksen rakennuksen polttamiseksi. Voit toimittaa hakemuksen ympäristönsuojelun toimistoon tai lähettää sähköpostilla. Hakemukseksi riittää vapaamuotoinen kirje, johon on kirjattu:

 • hakijan yhteystiedot
 • poltettavan rakennuksen tiedot
 • syy, miksi rakennus halutaan polttaa
 • liite pelastuslaitoksen lausunnosta rakennuksen käytöstä harjoituskohteena
 • karttaliite rakennuksen sijainnista

Seinäjoella luvan rakennuksen polttamiseksi myöntää lupa-asiainlautakunta, joten hakemus kannattaa jättää hyvissä ajoin.

Ennen rakennuksen polttamista, hae rakennusvalvonnasta maankäyttö- ja rakennuslain mukaista purkulupaa tai tee purkuilmoitus ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksen lisäksi. Rakennuksen purkamiseen liittyvä lupa- tai ilmoituskäsittely voi olla samanaikaista ympäristönsuojelun käsittelyn kanssa.

Ennen pelastuslaitoksen harjoituspolttoa rakennuksesta on poistettava:

 • asbestilevyt ja muu vastaava rakennuksen sisä- ja ulkopuolelta
 • sähkökaapelit ja -johdot
 • ikkunalasit (sovitaan pelastuslaitoksen kanssa)
 • muovimatot
 • irtaimisto
 • vaaralliset jätteet

Polton jälkeen lajiteltavat jätteet:

 • metalli (hyötykäyttöön)
 • tiili (jätehuoltokeskukseen)
 • puujäte

Voit hyödyntää luonnonkivistä tehdyn kivijalan esimerkiksi kellarirakenteiden täytössä. Suosittelemme, että täytät käytöstä poistetut kaivot puhtaalla kivennäismaalla polttamisen jälkeen. Kaivojen täyttö auttaa välttämään vaaratilanteita.