Seinäjoen ympäristönsuojelun toiminta perustuu erilaisiin lakeihin Seinäjoen kaupungin alueella. Näitä lakeja ovat esimerkiksi ympäristönsuojelulaki, jätelaki, maa-aineslaki ja vesilaki. Näiden lakien mukaan valvomme yrityksien ja kuntalaisten toimintaa, jos ympäristön pilaantumista voi tapahtua tai sitä on jo tapahtunut. Lisäksi käsittelemme erilaisia lupa-asioita ja ratkaisemme muitakin kuntalaisten ilmoituksiin perustuvia asioita.

Ympäristönsuojelun tehtäviin kuuluu myös ympäristöntilan seuranta, jota teemme ensisijassa ilmanlaadun tarkkailuna. Lisäksi ympäristönsuojelu on mukana erilaisissa hankkeissa ja edistämme kestävän kehityksen tavoitteita omalta osaltamme.

Lupa-asiainlautakunta on Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristönsuojelun viranhaltijat toimivat lupa-asiainlautakunnan alaisuudessa.

Lupa-asiainlautakunnan kokoukset v. 2024:
16.1.
13.2.
12.3.
16.4.
21.5.
18.6.

20.8.
17.9.
8.10.
12.11.
13.12.

Tutustu kaupungin kestävän kehityksen esitteeseen: