Asemakaavaa laajennetaan Kärjen 15. kaupunginosaan, kaavalaajennus koskee osaa Törnäväntiestä. Suunnittelualue rajautuu länsipuolelta osittain Eskoon asemakaava-alueeseen sekä pohjoisessa ja etelässä jo kaavoitettuihin katualueisiin (Ruukintien ja Törnäväntien risteysalue). Asemakaavan laajennuksella on tarkoitus osoittaa kaduksi maantiealue sekä Seinäjoen kaupungin omistamia alueita ja pienehkö osa kahden yksityisen maanomistajan kiinteistöistä.

Asemakaavaluonnos nähtävillä 30.4.-17.5.2024

Kaavalaajennusta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hakkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua.

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 30.4. – 17.5.2024.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 17.5.2024 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Käsittelyvaiheet
  • 13.3.2024 Kaupunkiympäristölautakunnan käynnistys
  • 22.3.2024 Asemakaavan vireilletulopäivä
  • 30.4.-17.5.2024 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä