Ympäristönsuojelumääräysten tarkoituksena on säilyttää puhdas ja terveellinen ympäristö. Ympäristönsuojelumääräyksillä tarkennetaan lainsäädännön vaatimuksia yksityiskohteisempiin asioihin ja annetaan määräyksiä paikalliset olosuhteet huomioiden.