Kärjen 15. kaupunginosan korttelit 134 – 138 sekä niihin liittyvät virkistys, erityis- ja katualueet.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali:

Eteläisen Seinäjoen ja Itäväylän osayleiskaava 2025. Seinäjoen kaupunki, 2009

Eskoon alueen ja Törnäväntien liikenneselvitys. Sito 2016:
Käsittelyvaiheet:

12.4.2012 Tekninen lautakunta käynnisti asemakaavan
24.11. – 9.12.2016 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
19.12.2016 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
22.12.2016. – 24.1.2017 Kaavaehdotus nähtävillä
13.2.2017 Kaupunginhallituksen käsittely
20.2.2017 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
28.3.2017 Lainvoimaisuuspäivä
5.4.2017 Voimaantulopäivä