Ilmoitukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpiteestä ja sen vaikutuksesta ympäristöön. Normaalisti ilmoituksessa tulee olla seuraavat asiapaperit:

  • lupahakemus
  • piirustukset tai muu selvitys (esim. piirros, esite, valokuva, 3 kpl)
  • omistusselvitys tarvittaessa
  • naapurin suostumus tarvittaessa
  • vastaava työnjohtaja tarvittaessa
  • kvv- työnjohtava tarvittaessa

Ilmoitus on jätettävä rakennusvalvontatoimistoon 14 päivää ennen lomakkeen kohdassa 4 mainittuihin toimenpiteisiin ryhtymistä.
Voit tehdä ilmoituksen sähköisesti eLupana tai kirjallisesti lupahakemuslomakkeella.