Ilmoitukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpiteestä ja sen vaikutuksesta ympäristöön. Normaalisti ilmoituksessa tulee olla seuraavat asiakirjat:

  • piirustukset tai muu selvitys (esim. piirros, esite, valokuva)
  • omistusselvitys
  • naapurin suostumus tarvittaessa
  • vastaava työnjohtaja tarvittaessa
  • kvv- työnjohtaja tarvittaessa

Ilmoitus on jätettävä rakennusvalvontatoimistoon 14 päivää ennen lomakkeen kohdassa 4 mainittuihin toimenpiteisiin ryhtymistä.
Tee ilmoitus sähköisesti eLuvan kautta.