Tee tonttikauppa tai vuokrasopimus varausaikana. Tontin vuokraaminen on mahdollista Kärjen ja Pajuluoman alueilla sekä Kalajärven mökkitonteilla.

Tontin ostaminen

Sovi kauppakirjan allekirjoittamisesta varausaikana. Tontin kauppahinta maksetaan ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Saat laskun tontin kauppahinnasta sekä lohkomiskuluista ajanvarauksen jälkeen. Maksamasi varausmaksut hyvitetään tontin ostohinnasta. Ostajana maksat myös kaupanvahvistajan palkkion.

Varainsiirtovero ja lainhuudon hakeminen

Rekisteröi kiinteistön omistusoikeus hakemalla lainhuutoa Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun olet allekirjoittanut kauppakirjan.

Ennen lainhuudon hakemista sinun täytyy antaa OmaVero-palvelussa varainsiirtoveroilmoitus ja maksaa varainsiirtovero. Vero maksetaan kauppahinnasta ja lohkomismaksusta. Varainsiirtoveron määrä on 4 % ja se jaetaan ostajien kesken. Lisätietoja varainsiirtoverosta sekä ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapautuksesta saat Verohallinnosta.

Tontin vuokraaminen

Tontin vuokraaminen on mahdollista Kärjen ja Pajuluoman alueilla sekä Kalajärven loma-asuntoalueella. Sovi vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta varausaikana. Ensimmäisen vuoden vuokra maksetaan ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Saat laskun vuokrasta ajanvarauksen jälkeen. Maksetut varausmaksut hyvitetään tontin vuokrasta. Jatkossa vuokra tulee maksaa vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Vuokran määrää tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin mukaisesti.

Hae vuokraoikeuden kirjaamista Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

Omakotitonttien vuokrasopimukset tehdään aina 50 vuodeksi eteenpäin. Voit lunastaa vuokraamasi tontin itsellesi milloin vaan vuokra-aikana. Tontin omaksi ostamisesta on kerrottu tarkemmin Vuokratontit-sivulla.

Rakentamisvelvoite

Kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta alkaa rakentamisvelvoiteaika. Rakennusluvan mukainen asuinrakennus tulee rakentaa asuttavaan kuntoon (käyttöönottokatselmus) kahden vuoden kuluessa sekä täysin valmiiksi (lopputarkastus) kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Määräaikoihin on mahdollista hakea jatkoaikaa tarpeen vaatiessa.

Rakentamatonta tai osittain rakennettua tonttia ei saa myydä tai muutoin luovuttaa eteenpäin ilman kaupungin lupaa. Rakennetun tontin voi myydä lopputarkastuksen jälkeen.