Tee tonttikauppa tai vuokrasopimus varausaikana. Tontin vuokraaminen on mahdollista Kärjen ja Pajuluoman alueilla sekä Kalajärven mökkitonteilla.

Tontin ostaminen

Sovi kauppakirjan allekirjoittamisesta varausaikana. Kauppakirjan allekirjoittaminen on mahdollista tehdä sähköisenä, jolloin se ei sido aikaan eikä paikkaan. Sähköinen allekirjoittaminen on ostajille jonkin verran edullisempi tapa kuin paperisen kauppakirjan allekirjoittaminen. Tällöin myös lainhuuto lähtee automaattisesti vireille, eikä kaupanvahvistajaa tarvita. Sähköinen kauppa edellyttää, että ostajilla on käytössä henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet sekä pankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Tontin kauppahinta maksetaan ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Saat laskun tontin kauppahinnasta sekä lohkomiskuluista sen jälkeen, kun kauppakirjan allekirjoittamisesta on sovittu. Maksamasi varausmaksut hyvitetään tontin ostohinnasta. Mikäli kauppakirja tehdään paperisena, maksat ostajana myös kaupanvahvistajan palkkion. Jos haluat tulla kaupungintalolle allekirjoittamaan kauppakirjan paperisena, tulee aika varata vähintään viikkoa ennen toivottua ajankohtaa.

Sähköinen kauppakirja siirretään Maanmittauslaitoksen kiinteistövaihdannan palveluun sen jälkeen, kun tonttia koskeva lasku on kokonaisuudessaan maksettu ja suoritus näkyy kaupungin tilillä. Kauppakirja allekirjoitetaan ensin kaupungin toimesta ja sen jälkeen ostajat pääsevät allekirjoittamaan. Ennen viimeistä allekirjoitusta tulee palvelussa maksaa Maanmittauslaitoksen asiointimaksu.

Sähköisesti allekirjoitettu kauppakirja on tulostettavissa ja tallennettavissa omaan käyttöön Maanmittauslaitoksen kiinteistönvaihdannan palvelusta vuoden ajan.

Lainhuudon hakeminen ja varainsiirtovero

Kiinteistön omistusoikeus tulee rekisteröidä hakemalla lainhuutoa Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun olette allekirjoittaneet kauppakirjan. Sähköisessä kaupankäynnissä lainhuutohakemus lähtee automaattisesti vireille, kun kauppakirja on kaikkien osapuolten osalta allekirjoitettu. Jos kauppakirja allekirjoitetaan paperisena, on kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä mahdollista sopia, että kaupanvahvistaja laittaa lainhuudon hakemisen vireille. Pankit haluavat usein toimia asianhoitajana ja siitä tulee etenkin sähköisesti allekirjoitettaessa ilmoittaa jo kauppakirjan luonnosteluvaiheessa.

Varainsiirtovero maksetaan tontin kauppahinnasta ja lohkomismaksusta. Veron määrä on 4 % ja se jaetaan ostajien omistusosuuksien suhteessa. Maksettavasta verosta tehdään OmaVero-palvelussa varainsiirtoveroilmoitus. Rakentamatonta tonttia ostaessa myös ensiasunnon ostajien tulee maksaa varainsiirtovero. Veron saa hakea Verohallinnolta takaisin, kun olette muuttaneet rakennettuun asuntoon asumaan. Lisätietoja varainsiirtoverosta sekä ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapautuksesta saat Verohallinnosta.

Tontin vuokraaminen

Tontin vuokraaminen on mahdollista Kärjen ja Pajuluoman alueilla sekä Kalajärven loma-asuntoalueella. Sovi vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta varausaikana. Vuokrasopimuksen allekirjoittaminen on mahdollista tehdä sähköisenä, jolloin se ei sido aikaan eikä paikkaan. Sähköinen allekirjoittaminen on vuokralaisille jonkin verran edullisempi tapa kuin paperisen vuokrasopimuksen allekirjoittaminen. Lisäksi se säästää myös aikaa ja vaivaa, koska tällöin myös vuokraoikeuden kirjaaminen lähtee Maanmittauslaitoksella automaattisesti vireille. Sähköinen allekirjoittaminen edellyttää, että vuokralaisilla on käytössä henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet sekä pankkitunnukset tai mobiilivarmenne.

Ensimmäisen vuoden vuokra maksetaan ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Saat laskun vuokrasta kun sopimuksen allekirjoittamisesta on sovittu. Maksetut varausmaksut hyvitetään tontin vuokrasta. Jatkossa vuokra tulee maksaa vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Vuokran määrää tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin mukaisesti.

Vuokrasopimus siirretään Maanmittauslaitoksen kiinteistövaihdannan palveluun sen jälkeen, kun vuokralasku on maksettu ja suoritus näkyy kaupungin tilillä. Vuokralainen saa viestin, kun vuokrasopimus on vastaanotettavissa ja allekirjoitettavissa. Vuokralaiset allekirjoittavat vuokrasopimuksen ensin ja maksavat Maanmittauslaitokselle erityisen oikeuden kirjaamismaksun. Kun vuokrasopimus on allekirjoitettu myös kaupungin osalta, lähtee erityisen oikeuden (vuokraoikeuden) kirjaaminen vireille ja vuokrasopimus astuu voimaan.

Sähköisesti allekirjoitettu vuokrasopimus on tulostettavissa ja tallennettavissa omaan käyttöön Maanmittauslaitoksen kiinteistönvaihdannan palvelusta vuoden ajan.

Vuokrasopimuksen tekeminen on mahdollista edelleen myös paperisena. Tällöin on hyvä sopia aika sopimuksen allekirjoittamiselle vähintään viikkoa ennen toivottua ajankohtaa. Vuokrasopimukset allekirjoitetaan kaupungintalolla.

Omakotitonttien vuokrasopimukset tehdään aina 50 vuodeksi. Voit lunastaa vuokraamasi tontin itsellesi milloin vaan vuokra-aikana. Tontin omaksi ostamisesta on kerrottu tarkemmin Vuokratontit-sivulla.

Rakentamisvelvoite

Kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta alkaa rakentamisvelvoiteaika. Tontille tulee rakentaa asemakaavan, rakennusjärjestyksen sekä hyväksyttyjen piirustusten mukainen asuinrakennus (omakotitalo) kahden vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoituspäivästä lukien siihen valmiusasteeseen, että siinä voidaan suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä hyväksyttävä käyttöönottokatselmus. Määräaikaan on mahdollista hakea jatkoaikaa tarpeen vaatiessa.

Rakentamatonta tai osittain rakennettua tonttia ei saa myydä tai muutoin luovuttaa eteenpäin ilman kaupungin lupaa. Rakennetun tontin voi myydä tai luovuttaa, kun rakentamisvelvoite on täytetty.