Tee tonttikauppa tai vuokrasopimus varausaikana. Tontin vuokraaminen on mahdollista Kärjen ja Pajuluoman alueilla sekä Kalajärven mökkitonteilla.

Tontin ostaminen

Sovi kauppakirjan allekirjoittamisesta varausaikana. Tontin kauppahinta maksetaan ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Saat laskun tontin kauppahinnasta sekä lohkomiskuluista ajanvarauksen jälkeen. Maksamasi varausmaksut hyvitetään tontin ostohinnasta. Ostajana maksat myös kaupanvahvistajan palkkion.

Varainsiirtovero ja lainhuudon hakeminen

Varainsiirtovero maksetaan tontin kauppahinnasta ja lohkomismaksusta. Veron määrä on 4 % ja se jaetaan ostajien omistusosuuksien suhteessa. Maksettavasta verosta tehdään OmaVero-palvelussa varainsiirtoveroilmoitus. Rakentamatonta tonttia ostaessa myös ensiasunnon ostajien tulee maksaa varainsiirtovero. Veron saa hakea Verohallinnolta takaisin, kun olette muuttaneet rakennettuun asuntoon asumaan. Lisätietoja varainsiirtoverosta sekä ensiasunnon ostajan varainsiirtoverovapautuksesta saat Verohallinnosta.

Kiinteistön omistusoikeus tulee rekisteröidä hakemalla lainhuutoa Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun olette allekirjoittanut kauppakirjan. Kauppakirjan allekirjoituksen yhteydessä on myös mahdollista sopia, että kaupanvahvistaja laittaa lainhuudon hakemisen vireille.

Tontin vuokraaminen

Tontin vuokraaminen on mahdollista Kärjen ja Pajuluoman alueilla sekä Kalajärven loma-asuntoalueella. Sovi vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta varausaikana. Ensimmäisen vuoden vuokra maksetaan ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. Saat laskun vuokrasta ajanvarauksen jälkeen. Maksetut varausmaksut hyvitetään tontin vuokrasta. Jatkossa vuokra tulee maksaa vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Vuokran määrää tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin mukaisesti.

Hae vuokraoikeuden kirjaamista Maanmittauslaitokselta kuuden kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamista.

Omakotitonttien vuokrasopimukset tehdään aina 50 vuodeksi eteenpäin. Voit lunastaa vuokraamasi tontin itsellesi milloin vaan vuokra-aikana. Tontin omaksi ostamisesta on kerrottu tarkemmin Vuokratontit-sivulla.

Rakentamisvelvoite

Kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta alkaa rakentamisvelvoiteaika. Rakennusluvan mukainen asuinrakennus tulee rakentaa asuttavaan kuntoon (käyttöönottokatselmus) kahden vuoden kuluessa sekä täysin valmiiksi (lopputarkastus) kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan tai vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta. Määräaikoihin on mahdollista hakea jatkoaikaa tarpeen vaatiessa.

Rakentamatonta tai osittain rakennettua tonttia ei saa myydä tai muutoin luovuttaa eteenpäin ilman kaupungin lupaa. Rakennetun tontin voi myydä lopputarkastuksen jälkeen.