Kärjen 15. kaupunginosan kortteli 144 sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis-, tori- ja katualueet.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali:
Käsittelyvaiheet:
  • 12.4.2012 Tekninen lautakunta käynnisti asemakaavan
  • 25.1. – 7.2.2018 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 26.3.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 4.4. – 3.5.2018 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 7.5.2018 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 21.5.2018 Kaupunginvaltuusto hyväksyi
  • 3.7.2018 Lainvoimaisuuspäivä
  • 4.7.2018 Voimaantulopäivä