Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa aikoo rakentaa S-marketin paikalle ja sen eteläpuolelle nykyistä laajemman liikerakennuksen, jossa olisi päivittäistavarakaupan lisäksi myös mm. ravintolatilaa ja autopesula. Asemakaavamuutoksella tutkitaan tarpeellisiin selvityksiin pohjaten S-marketin tontin laajennus- ja rakennusoikeuden noston mahdollisuudet ja reunaehdot.

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua.

Asemakaavaluonnos on nähtävillä 5.6. – 26.6.2024

Asemakaavan muutos koskee Kivistön 4. kaupunginosan korttelia 124 ja 126 (osa) sekä niihin liittyviä katualueita.

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaselostus ovat valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 5.6. – 26.6.2024.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 26.6.2024 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 21.6.2023 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 18.10.2023 Asemakaavan muutos on tullut vireille
  • 5.6. – 26.6.2024 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä