Asuntolainoitus ja -rahoitus

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää valtion varoista erilaisia lainoja ja avustuksia asunto-olojen parantamiseen


ARA voi hyväksyä korkotukilainaa asuntojen uudistuotantoon, perusparannukseen ja hankintaan. ARA myös hyväksyy takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamiseen. Lainoituksen määrästä ja painotuksista päättää eduskunta vuosittain. Valtioneuvosto vahvistaa tämän jälkeen käyttösuunnitelmassa lainoituksen alueelliset ja muut käyttöperusteet.
Valtion varoista myönnetään korjausavustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia eri väestöryhmien asuinolojen parantamiseen.

Lisäksi avustuksia myönnetään uusien asuinalueiden infrastruktuurin rakentamiseen sekä aravavuokratalon purkamiskustannuksiin, asuinalueiden kehittämiseen sekä asumisneuvojatoimintaan.
Tutustu ohjeisiin ja oppaisiin:

ARA:n tuet ja hakuohje

Rakennuttamis- ja suunnitteluopas

Erityisryhmien investointiavustukset

ARA myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi avustuksia, joilla lisätään asumiskustannuksiltaan kohtuullisten ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien vuokra-asuntojen tarjontaa. Erityisryhmien investointiavustuksen piiriin kuuluvat esimerkiksi vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset, asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat sekä mielenterveys- ja päihdeongelmaiset.
Erityisryhmiin kuuluvien ihmisten asumistarpeet ovat hyvin erilaisia ja siten tarvitaan monenlaisia asumisratkaisuja. Avustuksen hakuohjeesta sekä ARAn Rakennuttamis- ja suunnitteluoppaasta löytyvät tuoreimmat tiedot hakemiseen liittyen. Avustuksen enimmäissuuruudet on porrastettu kohteiden mukaan siten, että mitä enemmän asumista tukevia poikkeuksellisia ratkaisuja asunnossa tarvitaan, sitä korkeammaksi avustusprosentti voi nousta. Enimmäisprosentit ovat 15, 25, 40 ja 50 % hyväksytyistä investointikustannuksista.
ARA myöntää ja maksaa avustuksen. Avustuksen hakuaika on jatkuva.

Hakulomakkeet ja lisätiedot ARA:n verkkosivuilta.