Mitä on kaupunkisuunnittelu?

Kaupunkisuunnittelu on kaupungin maankäytön, eri toimintojen ja rakennusten sijoittelun suunnittelua ja erilaisten asioiden yhteensovittamista. Tyypillisimmillään kaupunkisuunnittelu on alueiden, kortteleiden, tonttien sekä tie- ja viherverkoston suunnittelua. Siihen sisältyy tonttien käyttötarkoitusten, rakennusten sijoittelun ja rakennusoikeuden sekä kerrosluvun määrittelyä. Kaupunkisuunnittelussa voidaan osallistua rakennusten julkisuvujen ja julkisten ulkotilojen suunnitteluun. Kaavoituksessa ja muussa kaupunkisuunnittelussa yhteensovitetaan monia asioita, kuten rakentamisen ekologisia ja esteettisiä puolia sekä rakennusten suojeluun ja luontoon liittyviä kysymyksiä.

Kaupunkisuunnittelua ohjaavat lait, asetukset ja kaavat

Alueidenkäytön suunnittelua ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki, maankäyttö- ja rakennusasetus sekä valtakunnalliset alueidenkäyttö tavoitteet. Kaavatasoja on kolme maakuntakaava, yleiskaava sekä asemakaava ja ranta-asemakaava.

Tutustu kaupunkisuunnitteluun

Vasemmalta hakemistosta löydät erilaisia hankkeita ja oikealta puolelta julkaisuja ja raportteja. Tutustu nelivuotiseen kaavoitusohjelmaan ja vuosittain laadittavaan kaavoituskatsaukseen. Kaavoitettavat kohteet löytyvät omilta sivuiltaan Ajankohtaiset asemakaavat ja Ajankohtaiset yleiskaavat. Tutustu myös Osallistuminen kaavoitukseen ja Vaikuta nyt – Nähtävillä olevat kaavat ja suunnitelmat sivuihin.

Anna palautetta

Palautetta kaupunkisuunnittelusta ja kaavoituksesta voit antaa sähköisesti palautepalvelun kautta.