Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa siirrettävää tai väliaikaista (koottavissa ja purettavissa olevaa, paikasta toiseen siirrettävää) elintarvikkeiden myynti- tai käsittelypaikkaa tai -laitteistoa, kuten esimerkiksi liikkuvaa kioskia, myyntivaunua tai -kojua, telttakatosta, jne. Suuria yleisötilaisuuksia koskeva ohjeistus löytyy terveydensuojelun alta.

Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Liikkuvasta elintarvikehuoneistosta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sen kunnan valvontaviranomaiselle jonka alueella toiminta aloitetaan tai jonka alueella elintarvikehuoneiston toiminnasta on aiemmin ilmoitettu.

Ilmoitus tehdään vain kerran ja sen jälkeen riittää tiedotus uuteen paikkaan siirryttäessä.

Liikkuvalla elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa siirrettävää tai väliaikaista (koottavissa ja purettavissa olevaa, paikasta toiseen siirrettävää) elintarvikkeiden myynti- tai käsittelypaikkaa tai -laitteistoa, kuten esimerkiksi liikkuvaa kioskia, myyntivaunua tai -kojua, telttakatosta, jne.

Tiedostus liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tapahtuvasta toiminnasta

Elintarvikealan toimijan on tiedotettava liikkuvasta elintarvikehuoneistosta tapahtuvasta elintarvikkeen myynnistä ja muusta käsittelystä niiden kuntien valvontaviranomaisia, joiden alueella toimintaa harjoitetaan. Tiedon on oltava viranomaisella viimeistään neljä arkipäivää ennen ilmoitetun toiminnan aloittamista.