Asemakaavaluonnos on nähtävillä 3.7.-14.8.2020

Asemakaavan muutos koskee Kasperin kaupunginosan (8) rakentumattomia kortteleita 73, 84 ja 85 sekä niihin liittyviä katu- ja puistoalueita. (Varsiviita, Viertolanpuisto)

Asemakaavan laajennusosa koskee Hallilanvuoren jatkeen ja Pentinnevan uusia asuinalueita sekä radan varren työpaikka-alueita. (Rautatiekatu, Vuoritien pää)

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 3.7. – 14.8.2020

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 14.8.2020 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 8.2.2012 Tekninen lautakunta käynnisti asemakaavan
  • 3.7. – 14.8.2020 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä