Asemakaavaehdotus nähtävillä 7.4.-6.5.2021

Asemakaavan muutos ja laajennus koskee Kasperin kaupunginosan (8) kortteleita 73, 84, 85 ja 130-158 sekä niihin liittyviä erityis-, virkistys- ja katualueita.

Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuvat Kasperin 8. kaupunginosan korttelit 73, 84, 85 ja 130-158 sekä niihin liittyvät erityis-, virkistys- ja katualueet.

Asemakaavaehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 7.4.–6.5.2021

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 6.5.2021 klo 15 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunginhallitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 8.2.2012 Tekninen lautakunta käynnisti asemakaavan
  • 3.7. – 14.8.2020 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 29.3.2021 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 7.4. – 6.5.2021 Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä