Asemakaavan muutos ja laajennus koskee Kasperin kaupunginosan (8) kortteleita 73, 84, 85 ja 130-158 sekä niihin liittyviä erityis-, virkistys- ja katualueita.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 8.2.2012 Tekninen lautakunta käynnisti asemakaavan
  • 3.7. – 14.8.2020 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 29.3.2021 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 7.4. – 6.5.2021 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 14.6.2021 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 21.6.2021 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 3.8.2021 Lainvoimaisuuspäivä
  • 4.8.2021 Voimaantulopäivä