Asemakaavaluonnos on nähtävillä 28.9. – 27.10.2022

Asemakaavan muutos koskee Keskustan 1. kaupunginosan korttelia 27 (osa) tontteja 7 ja 14 osoitteessa Kalevankatu 14 sekä siihen liittyvää katualuetta.

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaselostus ovat valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 28.9. – 27.10.2022.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 27.10.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Etelä-Pohjanmaan maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön
arvotus ja Etelä-Pohjanmaan uudemman rakennetun kulttuuriympäristön
inventointi ja arvotus. Saatsi Arkkitehdit 2021

Käsittelyvaiheet
  • 19.6.2019 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 28.9. – 27.10.2022 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä