Ranta-asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 24.4. – 23.5.2019

Ranta-asemakaavan laajennus koskee Peräseinäjoen Kalajärven pohjoisrannalla Antinrannantien varrella olevaa tilaa.

Ranta-asemakaavan laajennuksella muodostuu Peräseinäjoen (31) kaupunginosan kortteli 316 sekä siihen liittyvät maa- ja metsätalous-, erityis- ja vesialueet.

Asemakaavaehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 24.4.–23.5.2019.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 23.5.2019 klo 15 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunginhallitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto:
Käsittelyvaiheet:
  • 12.10.2016 Tekninen lautakunta käynnisti asemakaavan
  • 20.10. – 4.11.2016 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 15.4.2019 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 24.4. – 23.5.2019 Kaavaehdotus nähtävillä
  • __.__.___ Kaupunginhallitus hyväksyi asemakaavan
  • __.__.___ Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • __.__.___ Lainvoimaisuuspäivä
  • __.__.___ Voimaantulopäivä