Kun poistat maanalaisen öljysäiliön käytöstäsi, tilaa sille ensin tyhjennys ja puhdistus. Käytöstä poistettu säiliö on kaivettava maasta pois ja toimitettava Lakeuden Etapille. Ehjäksi todetun säiliön voi myydä uudelleen käyttöön. Öljysäiliön tarkastajan tulee olla Kemikaali- ja turvallisuusviraston eli TUKES:n hyväksymä. Voit etsiä säiliöllesi tarkastajan TUKES:n hyväksymien säiliötarkastajien rekisteristä. Voit myös pyytää lisätietoa Seinäjoen ympäristönsuojelusta ja autamme alueella toimivien säiliötarkastajien löytämisessä. Säiliö kuuluu vaaralliseen jätteeseen, ellei sitä ole puhdistettu ennen maasta nostamista.

Maaperä on puhdistettava säiliön ja putkiston poistamisen yhteydessä, jos maaperä haisee öljyltä. Tämä tarkoittaa yleensä maa-aineksen poistamista ja sen viemistä jätehuoltokeskukseen, jolla on ympäristölupa pilaantuneen maaperän vastaanottamiselle. Suosittelemme konsultin palkkaamista ohjaamaan pilaantuneen maaperän kunnostamista.

Voit hakea lupaa öljysäiliön maahan jättämiseksi, jos se sijaitsee lähellä rakennuksen kivijalkaa tai rakennuksen sijoittelusta johtuen öljysäiliön luokse ei pääse kaivinkoneella. Säiliön sijaintiin liittyvän ehdon lisäksi se on tarkistutettava TUKES:in hyväksymällä tarkastajalla ja säiliön on oltava ehjä. Lupakäsittely öljysäiliön jättämiseksi maahan on maksullista.