Asemakaava koskee 51. Nurmon kaupunginosan Latikan aluetta.

Asemakaavan laajennuksella muodostuvat: 51. Nurmon kaupunginosan osakorttelit 104 ja 114 sekä korttelit 101 – 103, 105 ja 107 – 113 sekä niihin liittyvät virkistys- ja katualueet.

Käsittelyvaiheet
 • 16.6.2008 Nurmon kunnanhallitus käynnisti asemakaavan
 • 24.11. – 23.12.2008 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
 • 15.2.2010 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
 • 18.2. – 19.3.2010 Kaavaehdotus nähtävillä
 • 17.5.2010 Kaupunginhallituksen käsittely
 • 24.5.2010 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
 • 28.6.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen oikaisukehotus
 • xx.6.2010 Kaavavalitus
 • 18.10.2010 Kaupunginhallituksen käsittely
 • 25.10.2010 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
 • 13.12.2010 Kaupunginhallitus päätti MRL:n 201§:n perusteella määrätä asemakaavan tulevan osittain voimaan
 • 22.12.2010 Lainvoimaisuuskuulutus, kaava tulee osittain voimaan
 • 16.3.2011 Lainvoimaisuuskuulutus, kaava tulee kaikilta osin voimaan