Asemakaavan laajennus, Niemistön 22. kaupunginosan korttelit 39 (osa) ja 47-52 sekä niihin liittyvät virkistys- ja katualueet.

Käsittelyvaiheet:
  • 11.11.2015 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 16.5. – 29.5.2018 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 20.8.2018 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 29.8.-27.9.2018 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 15.10.2018 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 22.10.2018 Kaupunginvaltuusto hyväksyi
  • 4.12.2018 Lainvoimaisuuspäivä
  • 5.12.2018 Voimaantulopäivä