Seinäjoen kaupungin kestävän kehityksen videosarjassa avataan kaupungin eri toimialoilla ja yksiköissä tapahtuvaa kestävän kehityksen työtä. Ekoviisas ja ympäristöä huomioiva toiminta on normaali osa kaupunkiorganisaation toimintaa. Haluamme tehdä tämän työn näkyväksi videosarjan avulla. Videosarja koostuu 10 jaksosta.

Videoiden julkaisuaikataulu on seuraava:

21.3. Animaatiointro, joka valottaa teemaa ja kaupunkiorganisaation rakennetta

28.3. Ekoviisas Seinäjoki: videosarjan aloitusvideo valottaa Seinäjoen kaupungin sitoutuneisuutta oman toiminnan hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen.

4.4. Seinäjoen Energia tähtää hiilineutraaliuuteen: Kaupungin 100% omistuksessa oleva Seinäjoen Energia kertoo toimistaan matkalla hiilineutraaliuteen.

19.4. Kaupunkiympäristön kiertotalouden toteutuksia: Videolla esitellään ”Nurmon Ikean” ja Verstaan toimintaa.

9.5. Kaupunki toimii energiatehokkaasti: Isännöinti ja ylläpito vastaavat energiatehokkaista ratkaisuista kaupungin palveluissa ja kiinteistöissä.

6.6. Kirjasto on itsessään ekoteko (kulttuuripalvelut):

kesäkuu: Ekologinen toiminta ruoka- ja siivouspalveluissa

elokuu: Taiteen ja kulttuurin avulla kestävään kehitykseen (museo- ja kulttuuripalvelut)

syyskuu: Koko elämä kestävää kehitystä (varhaiskasvatus), Kestävän elämäntavan oppiminen (perusopetus)

lokakuu: Liikuttava kaupunki (henkilöstöhallinto)

marraskuu: asuinympäristösi uusin silmin (asukasosallisuus ja vaikuttaminen)

joulukuu;: konsernipalveluiden ohjaava toiminta

Videoita julkaistaan muutaman viikon välein. Ne käsittelevät eri toimialojen ja yksiköiden näkökulmia kestävyyden ja ekoviisauden toteuttamiseen. Videoiden teemat esittelevät todellisia tekoja, jotka ovat osana Ekoviisas Seinäjoki –ohjelmaa. Seinäjoen kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjelman joulukuussa 2021 ja se on tarkoitus huomioida kaikessa päätöksenteossa.

Julkaistut videot ovat nähtävissä osoitteessa Videosarja ekoviisaudesta.