Seinäjoen kaupungin kestävän kehityksen videosarjassa avataan kaupungin eri toimialoilla ja yksiköissä tapahtuvaa kestävän kehityksen työtä. Ekoviisas ja ympäristöä huomioiva toiminta on normaali osa kaupunkiorganisaation toimintaa. Haluamme tehdä tämän työn näkyväksi videosarjan avulla. Videosarja koostuu 12 jaksosta.

Videoiden julkaisuaikataulu on seuraava:

21.3. Animaatiointro, joka valottaa teemaa ja kaupunkiorganisaation rakennetta

28.3. Ekoviisas Seinäjoki: videosarjan aloitusvideo valottaa Seinäjoen kaupungin sitoutuneisuutta oman toiminnan hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen.

4.4. Seinäjoen Energia tähtää hiilineutraaliuuteen: Kaupungin 100% omistuksessa oleva Seinäjoen Energia kertoo toimistaan matkalla hiilineutraaliuteen.

19.4. Kaupunkiympäristön kiertotalouden toteutuksia: Videolla esitellään ”Nurmon Ikean” ja Verstaan toimintaa.

9.5. Kaupunki toimii energiatehokkaasti: Isännöinti ja ylläpito vastaavat energiatehokkaista ratkaisuista kaupungin palveluissa ja kiinteistöissä.

6.6. Ekoviisasta toimintaa ruoka – ja siivouspalveluissa: Miten ruokitaan 11 000 ruokailijaa ja siivotaan yli 200 kiinteistöä ympäristöystävällisesti?

21.6. Kirjasto on ekoteko. Kirjastopalvelut vastaa ja kehittää kirjaston toimintaa ja palveluita, digitaalisuus on nykypäivää ja jakamistalous ja ekologisuus on toiminnan ytimessä. Mitä kaikkea voikaan tehdä ja lainata Seinäjoen alueen kirjastoissa!

15.8. Taiteen ja kulttuuriperinnön keinoin kestävään kehitykseen: Miten kulttuuri- ja museopalveluiden palveluissa ja sisällöissä käsitellään kestävän kehityksen teemoja?

29.8. Kestävä elämäntapa on varhaiskasvatuksen arvo. Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksessa kestävään elämäntapaan ohjataan pienestä pitäen.

12.9. Kestävän elämäntavan oppiminen. Perusopetuksessa kestävän elämäntavan oppiminen on sisällä opetusohjelmassa.

26.9. Henkilöstön hyvinvointi on kestävyysajattelua. Liikunnan tukeminen ja uudet työn tekemisen tavat tukevat hyvinvointia ja hyödyttävät ympäristöä.

10.10. Konsernipalveluiden ohjaava toiminta . Talous-ja hallinto ohjaavat monella tavalla sitä, että kaupunkistrategiassa määritellyt kestävän kehityksen tavoitteet siirtyvät osaksi kaikkea suunnittelua, toimintaa ja päätöksentekoa.

31.10. Näe asuinympäristösi uusin silmin. Jokainen meistä pystyy vaikuttamaan asuinympäristönsä kehittämiseen.

Videoita julkaistaan muutaman viikon välein. Ne käsittelevät eri toimialojen ja yksiköiden näkökulmia kestävyyden ja ekoviisauden toteuttamiseen. Videoiden teemat esittelevät todellisia tekoja, jotka ovat osana Ekoviisas Seinäjoki –ohjelmaa. Seinäjoen kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjelman joulukuussa 2021 ja se on tarkoitus huomioida kaikessa päätöksenteossa.

Julkaistut videot ovat nähtävissä osoitteessa Videosarja ekoviisaudesta.