Vesihuolto

Vesiverkon ja viemärin suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa Seinäjoen Vesi Oy. Seinäjoen kaupunginvaltuusto hyväksyy toiminta-alueet, joilla vesi- ja viemäriverkosto toteutetaan.

Haja-asutuksen jätevesiasioissa neuvoo Seinäjoen ympäristönsuojelu.

Katu- ja liikennevaloverkostot

Katuvalojen sekä liikennevalojen ja niiden ohjauslaitteiden kunnosta sekä huollosta vastaa Seiverkot Oy. Palautteet ja vikailmoitukset voi jättää Seiverkkojen oman sähköisen palautepalvelun kautta.

Sähkön jakeluverkkotoiminta

Kaukolämpötuotanto