Yksityistiet ovat teitä, joiden kunnossapidosta vastaavat kiinteistöjen omistajat, tiekuntien osakkaat sekä jossain tilanteissa sopimuksella Seinäjoen kaupunki.

Seinäjoen kaupungissa yksityistieasioiden hallinnolliset tehtävät sekä avustuksien myöntämisen hoitaa kaupunkiympäristölautakunnan yksityistiejaosto.

Yksityistiejaosto

Yksityistiejaoston hoitaa kuntalain mukaiset hallinnolliset tehtävät, mm.:

  • Päättää yksityisteiden kunnossapitoavustusten jaosta
  • Käsittelee yksityisteille asetettavat liikennemerkit (kaupungin suostumus)

Yksityistiejaostoon kuuluu viisi jäsentä. Yksityistiejaoston esittelijänä toimii Hannu Ilomäki ja sihteerinä Vappu Rinta-Lusa.

Tiekuntien kokouskutsut ja laskut kaupungille

Jos kaupunki on osakkaana tiekunnassa, tiekokouskutsut ja laskut tulee lähettää kaupunkiympäristön Palvelupiste Alvariin.

Palvelupiste Alvari

Kaupunkiympäristön toimiala

Suostumus pysyvän liikennemerkin asettamiseksi

Tiekunnan pitää hakea kaupungilta suostumus pysyvästi asetettavalle liikennemerkille. Hakemuksen on vapaamuotoinen ja sen liitteenä tulee olla kopio tiekunnan vuosikokouksen päätöksestä sekä kartta liikennemerkin sijainnista.

Hakemus on toimitettava yksityistiejaostolle osoitettuna joko postitse tai sähköpostilla kaupunkiympäristön toimialan kirjaamoon.

Kaupunkiympäristön Kirjaamo

Kaupunkiympäristön toimiala

Tiekunnan ilmoitusvelvollisuus

Tiekunnalla on yksityistielain mukainen velvollisuus ilmoittaa tietonsa ns. yksityistierekisteriin. Yksityistierekisteriä pitää Maanmittauslaitos. Tiekunnan on ilmoitettava seuraavat tiedot:

Tulorekisteri ja yksityistiet

Tulorekisteri on 1.1.2019 käyttöön tullut sähköinen rekisteri tulotiedoille. Rekisteri sisältää jokaisen tulonsaajan tiedot palkoista, eläkkeistä ja etuuksista.

Tulorekisteri koskee myös tiekuntia, jos se maksaa palkkioita tai ns. kulukorvauksia. Työnantajien ja myös tiekuntien tulee ilmoittaa kaikista maksetuista tuloista tiedot tulorekisteriin 5 päivän kuluessa maksupäivästä. Lisätiedot tulorekisteristä löytyvät Verohallinnon sivuilta.