Seinäjoen kaupungin paikkatietoaineistoja jaellaan tehokkaasti rajapintojen avulla ja niiden hyödyt maksimoidaan tekemällä paikkatietoanalyysejä.

Paikkatietorajapinnat

Voit käyttää Seinäjoen kaupungin kartta-aineistoja paikkatietorajapinnan kautta rajapinnan käyttöön soveltuvalla ohjelmistolla. Rajapinta on nykyaikaisin tapa jaella ja käyttää paikkatietoa. Tiedostoja ei tarvitse siirrellä vaan aineistoa ladataan vain tarpeen mukaan internet-yhteyden yli. Aineisto on rajapinnasta saatavilla aina mahdollisimman ajantasaisena.

Seinäjoen WMS-rajapinta

Rasterimuotoisia aineistoja voit käyttää Seinäjoen WMS-rajapinnan kautta. Nämä aineistot ovat karttakuvamuotoisia ja niitä on helppo hyödyntää esimerkiksi taustakarttatasoina.

https://kartat.seinajoki.fi/teklaogcweb/wms.ashx?service=WMS

Seinäjoen WMS-rajapinnan osoite (URL)

Rajapinnan karttatasot

OpaskarttaKäyttäjäystävällinen yleistasoinen kartta
TaustakarttaTaustakarttakäyttöön soveltuva vaaleasävyinen kartta
IlmakuvaKaupungin uusimmat ortoilmakuvat sisältäen droonilla kuvatut ilmakuvat
Ilmakuva edellisetUusimpia ortoilmakuvia edeltäneet ilmakuvat
Asemakaavakartta Voimassa olevien kaavojen merkinnät (Ajantasa-asemakaava)
Kantakartta Kunnallinen perusaineisto kiinteistörajoista ja pohjakarttaan kartoitetuista kohteista
KantakartanMaastotiedotKantakartan maastotietokohteita koostettuna taustakarttana käytettäväksi

WFS-rajapinnat

Vektorimuotoisia aineistoja voidaan jaella ja käyttää kohdemuotoisina WFS-rajapintojen kautta. Seinäjoen kaupungilla ei ole tällä hetkellä jatkuvassa ylläpidossa olevia WFS-rajapintoja.

Paikkatietoanalyysit

Asioista ja ilmiöistä voidaan saada lisää tietoa paikkatietoanalyyseillä, joissa tyypillisesti yhdistellään paikkatietoaineistoja sijainnin perusteella.

Paikkatiedon avulla tehtyjä analyysejä hyödynnetään Seinäjoen kaupungin päätöksenteossa aina kun se on tarkasteltavan asian tai ilmiön kannalta oleellista.