Seinäjoen kaupungin paikkatietoaineistoja jaellaan tehokkaasti rajapintojen avulla ja niiden hyödyt maksimoidaan tekemällä paikkatietoanalyysejä.

Paikkatietorajapinnat

Voit käyttää Seinäjoen kaupungin kartta-aineistoja paikkatietorajapinnan kautta rajapinnan käyttöön soveltuvalla ohjelmistolla. Rajapinta on nykyaikaisin tapa jaella ja käyttää paikkatietoa. Tiedostoja ei tarvitse siirrellä vaan aineistoa ladataan vain tarpeen mukaan internet-yhteyden yli. Aineisto on rajapinnasta saatavilla aina mahdollisimman ajantasaisena.

Seinäjoen WMS-rajapinta

Rasterimuotoisia aineistoja voit käyttää Seinäjoen WMS-rajapinnan kautta. Nämä aineistot ovat karttakuvamuotoisia ja voit hyödyntää niitä esimerkiksi taustakarttatasoina paikkatieto-ohjelmistolla tai web-ohjelmoinnissa.

https://kartat.seinajoki.fi/teklaogcweb/wms.ashx?service=WMS

Seinäjoen WMS-rajapinnan osoite (URL)

Rajapinnan karttatasot

Karttatason nimiKarttatason kuvaus
OpaskarttaKäyttäjäystävällinen yleistasoinen kartta
TaustakarttaTaustakarttakäyttöön soveltuva vaaleasävyinen
kartta
IlmakuvaKaupungin uusimmat ortoilmakuvat sisältäen
droonilla kuvatut ilmakuvat
Ilmakuva edellisetUusimpia ortoilmakuvia edeltäneet ilmakuvat
Hybridi-ilmakuvaKuten Ilmakuva, mutta sisältää nimistön ja
osoitteet
Asemakaavakartta Yhdistelmä voimassa olevista asemakaavakartoista
(ns. ajantasa-asemakaava)
Kantakartta Kunnallinen perusaineisto kiinteistörajoista ja
pohjakarttaan kartoitetuista kohteista
KantakartanMaastotiedotKantakartan maastotietokohteita koostettuna
taustakarttana käytettäväksi
Seinäjoen kaupungin WMS-rajapinnan karttatasot

WFS-rajapinnat

Vektorimuotoisia aineistoja voidaan jaella ja käyttää kohdemuotoisina WFS-rajapintojen kautta. Seinäjoen kaupungilla ei ole tällä hetkellä jatkuvassa ylläpidossa olevia WFS-rajapintoja.

Paikkatietoanalyysit

Asioista ja ilmiöistä voidaan saada lisää tietoa paikkatietoanalyyseillä, joissa tyypillisesti yhdistellään paikkatietoaineistoja sijainnin perusteella.

Paikkatiedon avulla tehtyjä analyysejä hyödynnetään Seinäjoen kaupungin päätöksenteossa aina kun se on tarkasteltavan asian tai ilmiön kannalta oleellista.