Alaseinäjoenkadulla Ketunuuninpuiston äärellä on jo pitkään ollut osoitettuna liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asemakaavalla tutkitaan alueen muuttaminen monipuoliseksi asuinalueeksi. Alue on sekä yksityisessä että kaupungin maanomistuksessa.

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua.

Asemakaavaluonnos on nähtävillä 15.5. – 28.5.2024

Asemakaavan muutos koskee 14. kaupunginosan, Huhtalan, korttelia 32 sekä osaa viereisistä puistoalueista.

Asemakaavaluonnos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja kaavaselostus ovat valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 15.5. – 28.5.2024.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 28.5.2024 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi.

Nähtävillä oleva aineisto
Käsittelyvaiheet
  • 7.2.2024 Kaupunkiympäristölautakunnan käynnistys
  • 15.2.2024 Asemakaavan vireilletulopäivä
  • 15.5. – 28.5.2024 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä