Alaseinäjoenkadulla Ketunuuninpuiston äärellä on jo pitkään ollut osoitettuna liike- ja toimistorakennusten korttelialue. Asemakaavalla tutkitaan alueen muuttaminen monipuoliseksi asuinalueeksi. Alue on sekä yksityisessä että kaupungin maanomistuksessa.

Kaavamuutosta varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kuvataan hankkeen tavoitteita, arvioitavia vaikutuksia, osallistumismahdollisuuksia ja aikataulua.

Käsittelyvaiheet
  • 7.2.2024 Kaupunkiympäristölautakunnan käynnistys
  • 15.2.2024 Asemakaavan vireilletulopäivä
  • Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä