Seinäjoen kaupungin nelivuotinen kaavoitusohjelma laaditaan valtuustokausittain. Kaavoitusohjelma on laadittu vuosille 2022 – 2025. Kaavoituskatsaus laaditaan vuosittain. Uusin kaavoitusohjelma on laadittu vuodelle 2023.

Kaavoitusohjelma on kaavoituksen työohjelma, jossa on pyritty arvioimaan ja priorisoimaan ne hankkeet, joiden parissa työskennellään valtuustokauden aikana. Osa hankkeista jatkuu myös seuraavalle valtuustokaudelle ja uudet kiireelliset hankkeet vaikuttavat aikatauluarvioon. Kaavoitusohjelma noudattaa valtakunnallista ohjausta ja kaupungin strategiaa. Ohjelmilla mahdollistetaan kaupungin kasvu ja suunnitelmallisen rakentamisen ohjaus. Vuosittaisessa kaavoituskatsauksessa tarkistetaan hankkeita ja aikatauluja.

Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen painopiste on kaupunkikeskustan ja asemanseudun kehittämisessä. Myös olevien asuntoalueiden ja entisten taajamien kehittäminen on tärkeää, jotta voidaan tarjota monipuolisia asumismahdollisuuksia, erityisryhmät ja vanheneva väestö huomioiden. Palvelu-, liite- ja työpaikka-alueet huomioidaan yritysmyönteisen kaupungin kehittämisessä.