Seinäjoen kaupungin nelivuotinen kaavoitusohjelma laaditaan valtuustokausittain. Kaavoituskatsaus laaditaan vuosittain. Kaavoitusohjelma on laadittu vuosille 2022 – 2025. Vuoden 2022 kaavoituskatsaus sisältyy vuosien 2022 – 2025 kaavoitusohjelmaan.

Kaavoitusohjelma on kaavoituksen työohjelma, jossa on pyritty arvioimaan ja priorisoimaan ne hankkeet, joiden parissa työskennellään valtuustokauden aikana. Osa hankkeista jatkuu myös seuraavalle valtuustokaudelle ja uudet kiireelliset hankkeet vaikuttavat aikatauluarvioon. Kaavoitusohjelma noudattaa valtakunnallista ohjausta ja kaupungin strategiaa. Ohjelmilla mahdollistetaan kaupungin kasvu ja suunnitelmallisen rakentamisen ohjaus.

Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen painopiste on kaupunkikeskustan ja asemanseudun kehittämisessä. Myös olevien asuntoalueiden ja entisten taajamien kehittäminen on tärkeää, jotta voidaan tarjota monipuolisia asumismahdollisuuksia, erityisryhmät ja vanheneva väestö huomioiden. Palvelu-, liite- ja työpaikka-alueet huomioidaan yritysmyönteisen kaupungin kehittämisessä.

Käsittelyvaiheet:

  • 22.3.2022 Kaupunkiympäristölautakunta
  • 11.4.2022 Kaupunginhallitus
  • 25.4.2022 Kaupunginvaltuusto