Asemakaavaluonnos on nähtävillä 17.12.2021 – 14.1.2022

Asemakaavan muutos koskee Keskustan 1. kaupunginosan korttelia 48 (osa) ja siihen liittyviä rautatie- ja erityisalueita.

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 17.12.2021 – 14.1.2022.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 14.1.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto

Käsittelyvaiheet
  • 23.6.2021 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 17.12.2021 – 14.1.2022 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä