Asemakaavaehdotus on ollut nähtävillä 20.4.2022 – 19.5.2022

Asemakaavan muutos koskee Keskustan 1. kaupunginosan korttelia 48 (osa) ja siihen liittyviä rautatie- ja erityisalueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat Seinäjoen kaupungin Keskustan 1. kaupunginosan kortteli 48 (osa) sekä siihen liittyvät rautatie- ja erityisalueet.

Asemakaavaehdotus on ollut MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 20.4.2022 – 19.5.2022.

Ehdotusvaiheessa nähtävillä ollut aineisto
Käsittelyvaiheet
  • 23.6.2021 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 17.12.2021 – 14.1.2022 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 11.4.2022 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 20.4.2022 – 19.5.2022 Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä