Kaikki kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävät työt tai tapahtumat vaativat tilapäisten liikennejärjestelyiden luvan, mikäli työt tai tapahtumat aiheuttavat muutoksia liikenteen normaaliin järjestelyihin.

Työt ja tapahtumat voivat estää normaalin kadunkäytön tai liikkumisen alueella. Tällöin on tehtävä hakemus sekä suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä.

Maksullisuus

Kaupungin kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävät työt ovat maksullisia.

Ohjeet ja hakemukset

Tilapäisistä liikennejärjestelyistä on aina tehtävä suunnitelma.

Jos tilapäiset liikennejärjestelyt liittyvät kaivu- tai työlupiin, löytyvät ohjeet ja hakemukset täältä.

Isommissa hankkeissa on tilapäiset liikennejärjestelyt esitettävä hankkeen kaikissa vaiheissa.

Pienemmissä työkohteissa liikennejärjestelyt voidaan toteuttaa valmiiden tyyppikuvien mukaisesti, ellei järjestelyistä ole sovittu muulla tavoin.

Lisätietoa työnaikaisista liikennejärjestelyistä sekä ohjeita suunnitelmien tekoon voi lukea Suomen kuntatekniikan yhdistyksen julkaisusta 1/2013: Tilapäiset liikennejärjestelyt kaduilla ja yleisillä alueilla.

Tyyppikuvat tilapäisistä liikennejärjestelyistä:

Hakemukseen tilapäisistä liikennejärjestelyistä on liitettävä suunnitelma liikenteenohjaussuunnitelma. Pienemmissä tapauksissa voidaan käyttää hakemuksen liitteenä alla olevia tyyppikuvia.

Tapahtumien aikaiset liikennejärjestelyt

Suurten tapahtumien liikennejärjestelyistä voi lukea tapahtumakaupungin sivuilta.