Liikenneturvallisuustyöryhmä koostuu kaupungin eri hallinnonalojen henkilöistä. Ryhmä seuraa liikenneturvallisuuden kehitystä kaupungin alueella.

Liikenneturvallisuustyöryhmä pyrkii siihen, että liikenteen ja liikkumisen turvallisuus olisi osa kuntaorganisaation jokapäiväistä työtä. Ryhmä kokontuu noin kaksi kertaa vuodessa käymään läpi kaupungin liikenneturvallisuustilannetta ja muita liikenteen ajankohtaisia asioita.

Liikenneturvallisuustyöryhmällä on lisäksi tiedotuksellinen rooli.

Kaupungin eri hallinnonalojen lisäksi ryhmässä on jäseninä myös Poliisin, Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen sekä Liikenneturvan edustajia.