Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Ennaltaehkäisevään työhän kuuluu muun muassa talousvesi- ja uimavesivalvontaa sekä julkisten tilojen olosuhdevalvontaa. Kohteita valvotaan säännöllisesti vuosittain tarkastettavan valvontasuunnitelman mukaisesti.  Yksityisiin asuntoihin tehdään tarkastuksia pyynnöstä jos epäillään jonkin olosuhteen aiheuttavan asukkaille terveyshaittaa. 

Ilmoituksenvarainen ja luvanvarainen toiminta sekä valvonnan perusmaksu

Toiminnanharjoittajan on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle edellä lueteltujen toimipaikkojen tai toimintojen käyttöönotosta. Ilmoitus tulee tehdä myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta ja toiminnanharjoittajan vaihtumisesta. Luvanvaraisten toimintojen tulee hakea lupaa vähintään 3 kuukautta ennen toiminnan aloittamista.

  • Majoitustoiminta (ilmoitus)
  • Liikuntatilat, kuntosalit, uimahallit, uimarannat (ilmoitus)
  • Varhaiskasvatukseen ja opetukseen liittyvät tilat (ilmoitus)
  • Sosiaalihuollon toimintayksiköt (ilmoitus)
  • Kauneushoitolat, tatuointitilat, solarium (ilmoitus)
  • Vesilaitokset ja vedenottamot (ilmoitus tai hakemus)

Ilmoituksen/luvan käsittelystä peritään Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan mukainen maksu.

Ilmoitettavien ja hyväksymistä edellyttävien toimintojen valvonnasta peritään veroluonteinen valvonnan perusmaksu, jonka suuruus on 150 euroa vuodessa. Osa toimijoista on vapautettu perusmaksusta esimerkiksi toiminnan pienimuotoisuuden vuoksi. Mikäli samalla toiminnanharjoittajalla on samassa toimipaikassa useampia ilmoitusvelvollisia toimintoja, valvonnan perusmaksu maksetaan vain yhden kerran. Sen sijaan eri toimipaikoissa olevista toiminnoista maksu peritään toimipaikkakohtaisesti.
Lisäksi suunnitelmallisesta valvonnasta peritään Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuollon taksan mukainen valvontamaksu.