Alkutuotannolla tarkoitetaan alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta ja viljelyä sekä sadonkorjuuta, lypsämistä että kaikkia eläintuotannon vaiheita ennen teurastusta. Se sisältää myös metsästyksen, kalastuksen ja luonnonvaraisten tuotteiden keräämisen.

Lisäksi alkutuotannoksi katsotaan elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan kuluttajalle.

Alkutuotantoilmoitusta ei tarvitse tehdä metsästyksestä, luonnonvaraisen riistan luovutuksesta kuluttajalle eikä luonnonvaraisten kasvien tai sienten keräilystä. Ilmoitusta ei tarvitse myöskään tehdä kasvien ja sienten alkutuotannosta, jos toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena.

Ilmoitusvelvollisuus alkutuotannosta

Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta on tehtävä ilmoitus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Toimijan on ilmoitettava myös annettujen tietojen oleellisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuodeksi sekä toiminnan lopettamisesta.
Erillistä ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos toimija esimerkiksi hakee elintarvikkeiden alkutuotannolle viljelijätukia tai tekee ilmoituksen eläintenpitopaikasta. Tällöin tieto alkutuotantopaikasta kulkee viranomaiselta toiselle.

Milloin toiminnasta tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus?

Alkutuotantoon ei kuulu alkutuotannon tuotteiden jatkojalostus, maidon kuljetus pois alkutuotantopaikalta eikä eläinten teurastaminen tai lihan myynti alkutuotantotilalta.  Nämä toiminnot ovat elintarvikehuoneistoon kuuluvaa toimintaa ja niistä pitää tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus.

Toimintoja joista tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus ovat esimerkiksi:

  • juuston tai hillojen valmistus
  • yrttien kuivaaminen
  • kasvisten kuoriminen/pilkkominen
  • palautuksena hyväksytystä teurastamosta tulleen lihan käsittely ja/tai myynti
  • kalojen perkaaminen maissa tai kalojen fileointi.