Kaava-aineisto
Kaavassa on käytetty samoja selvityksiä kuin Keski-Nurmon osayleiskaavassa 2030
Käsittelyvaiheet
  • Kaupunginhallitus käynnisti yleiskaavan
  • Kaavaluonnos nähtävillä
  • Viranomaisneuvottelu
  • Yleisötilaisuus
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä