Asemakaavaehdotus on nähtävillä 30.11.2022 – 10.1.2023

Asemakaavan muutos koskee Itikan 7. kaupunginosan korttelia 2 (osa) sekä siihen liittyvä rata-aluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu Itikan 7. kaupunginosan kortteli 22 (osa) sekä siihen liittyvät erityis- ja rata-alue.

Asemakaavaehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 30.11.2022 – 10.1.2023

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 10.1.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto

Aineisto lisätään tähän 30.11.2022

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 10.12.2021 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 19.10. – 1.11.2022 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä