Asemakaavan muutos koskee Itikan 7. kaupunginosan korttelia 2 (osa) sekä siihen liittyvä rata-aluetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuu Itikan 7. kaupunginosan kortteli 22 (osa) sekä siihen liittyvät erityis- ja rata-alue.

Nähtävillä oleva aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 10.12.2021 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 19.10. – 1.11.2022 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 23.2.2023 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 1.2. – 2.3.2023 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 17.4.2023 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 24.4.2023 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 6.6.2023 Lainvoimaisuuspäivä
  • 7.6.2023 Voimaantulopäivä