Seinäjoella on kaupunginjohtajan asettama kestävän kehityksen työryhmä, jossa on laaja edustus eri hallintokuntien ja tärkeimpien kaupungin omistamien yhtiöiden edustajia. Työryhmä valitsee vuosittain teeman sekä seuraa ja arvioi sen toteutumista. Työryhmä tekee lisäksi kehittämisehdotuksia ja aloitteita. Työryhmän puheenjohtajana kaudella 2023 toimii Marika Ojala.

Vuonna 2019 Seinäjoen kaupungilla tutkittiin henkilöstön ympäristöasenteita kyselyn avulla (Kyselyn tulokset). Lisäksi johtavaa tai muutoin asian osalta strategista henkilöstöä haasteltiin opinnäytetyötä varten kestävän kehityksen nykytilanteesta ja tähänastisista toimenpiteistä.