Eläinten ja pitopaikan rekisteröinti

Jos olet ottamassa joitain seuraavista eläimistä seura-, harrastus- tai tuotantoeläimeksi, täytyy sinun rekisteröityä eläintenpitäjäreksiteriin:

 • nautaeläimet
 • sikaeläimet
 • lampaat
 • vuohet
 • siipikarja
 • hevoseläimet
 • kameli- ja hirvieläimet (paitsi porot)
 • turkiseläimet
 • kalat, äyriäiset ja nilviäiset (paitsi koriste-eläimet tankissa)
 • mehiläiset ja kimalaiset

Velvollisuus rekisteröidä ja merkitä syntyy, vaikka eläimiä olisi vain yksi tai niiden käyttötarkoitus olisi ei-kaupallinen.

Lisätietoa ja ohjeet rekisteröitymiseen löytyy Ruokaviraston sivuilta.

Ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläintenpito

Eläinsuojelulain mukaan ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta sekä luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen tuotantotarhauksesta ja riistanhoidollisesta tarhauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastoon.

Ilmoituksenvaraista toimintaa harjoittavan on tehtävä toiminnasta kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastolle viimeistään 30 vuorokautta ennen uuden toiminnan aloittamista ja viimeistään 14 vuorokautta ennen toiminnan lopettamista tai toiminnan oleellista muutosta. Toiminnan oleellinen muutos tarkoittaa esimerkiksi uusien eläinlajien tarhattavaksi ottamista tai tarhattavan eläinkannan huomattavaa lisäämistä.

Seinäjoen ympäristöterveydenhuollon alueella toimintaa harjoittavat tekevät ilmoituksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle. Aluehallintovirastoilla on valmiit lomakkeet ilmoituksen tekemiseen. Ilmoituksen voi tehdä myös eläintenpitäjärekisterin sähköisen asioinnin kautta.

Eläinsuojeluasetuksen 26 § määrittelee seuraavasti ne toiminnot, joista kirjallinen ilmoitus on tehtävä:

 • koirien, kissojen tai muiden seura- ja harrastuseläinten säännöllinen kaupanpitäminen tai välittäminen
 • koirien tai kissojen kasvattaminen, kun omistajalla tai haltijalla on kasvatettavanaan vähintään kuusi siitosnarttua, jotka ovat penikoineet ainakin kerran
 • koirien tai kissojen hoitoon, säilytykseen tai koulutukseen ottaminen, jos samanaikaisesti ja säännöllisesti otetaan hoidettavaksi, säilytettäväksi tai koulutettavaksi vähintään kuusi yli viiden kuukauden ikäistä koiraa tai kissaa
 • ravi- tai ratsuhevosten tai muiden vastaavien seura- tai harrastuseläiminä pidettävien eläinten kasvattaminen, vuokraaminen, ottaminen säilytettäviksi tai hoidettaviksi, valmennettaviksi tai koulutettaviksi tai opetuksen antaminen mainittujen eläinten käytössä ja käsittelyssä, jos täysikasvuisia eläimiä on yhteensä vähintään kuusi
 • muu vastaava ammattimainen tai laajamittainen seura- ja harrastuseläinten pito

Lisätietoja asiasta löytyy Ruokaviraston sivuilta.