Kärjen 15. kaupunginosan kortteli 133 sekä siihen liittyvät erityis-, katu- ja liikennealueet.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali:

Eteläisen Seinäjoen laajentumisalueiden ja itäväylän osayleiskaava 2025, Seinäjoen kaupunki 2009

Käsittelyvaiheet:
  • 14.1.2015 Tekninen lautakunta käynnisti asemakaavan laajennuksen
  • 24.11. – 9.12.2016 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 19.12.2016 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 22.12.2016 – 24.1.2017 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 13.2.2017 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 20.2.2017 Kaupunginvaltuusto hyväksyi
  • 28.3.2017 Lainvoimaisuuspäivä
  • 5.4.2017 Voimaantulopäivä