Liikennejaosto on kaupunkiympäristölautakunnan alainen ryhmä, joka käsittelee liikenteelliset aloitteet kaupungissa.

Liikennejaostoon kuuluu kolme lautakunnan jäsentä ja virkamiesedustus yhdyskuntatekniikan tulosalueelta. Jaosto tekee aloitteiden perusteella esityksiä kaupunkiympäristölautakunnalle, joka päättää mahdollisista toimenpiteistä.

Tyypillisiä liikennejaoston käsittelemiä aloitteita ovat mm.:

  • pysäköintikiellot
  • hidastetöyssyt
  • muut liikenteen turvallisuuteen ja liikkumiseen vaikuttavat ehdotukset

Aloitteet liikennejaostolle

Aloitteen voi tehdä yksittäinen kuntalainen, ryhmä, yhdistys, taloyhtiö tai vaikkapa kadun varren asukkaat yhdessä.

Vapaamuotoinen aloite tulee osoittaa liikennejaostolle ja toimittaa kaupunkiympäristön toimialan kirjaamoon tai Palvelupiste Alvariin joko kirjeellä tai sähköpostilla.