Asemakaavan muutoksella muodostuvat Huhtalan 14. kaupunginosan korttelit 30, 69-77 sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis-, tori- ja katualueet.

3D-kaupunkimalli ja videotutkielmat

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 14.12.2018 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 11.5. – 24.5.2022 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 6.2.2023 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 15.2. – 16.3.2023 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 8.5.2023 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 29.5.2023 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 11.7.2023 Lainvoimaisuuspäivä
  • 28.7.2023 Voimaantulopäivä