Asemakaavaluonnos on nähtävillä 11.5. – 24.5.2022

Asemakaavan muutos koskee Huhtalan 14. kaupunginosan korttelia 30 ja siihen liittyviä virkistysalueita.

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 11.5. – 24.5.2022.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 24.5.2022 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 14.12.2018 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 11.5. – 24.5.2022 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä