Asemakaavaehdotus nähtävillä 15.2. – 16.3.2023

Asemakaavan muutos koskee Huhtalan 14. kaupunginosan korttelia 30 ja siihen liittyviä virkistysalueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat Huhtalan 14. kaupunginosan korttelit 30, 69-77 sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis-, tori- ja katualueet.

Asemakaavaehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 15.2.2023 – 16.3.2023.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 16.3.2023 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunginhallitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi.

YLEISÖTILAISUUS
Asemakaavaehdotuksen esittelytilaisuus pidetään Seinäjoen Apila-kirjaston Jaaksi-salissa maanantaina 20.2.2023 klo 16.00.

Nähtävillä oleva aineisto

3D-kaupunkimalli ja videotutkielmat

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali
Käsittelyvaiheet
  • 14.12.2018 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 11.5. – 24.5.2022 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 6.2.2023 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 15.2. – 16.3.2023 Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä