Kärjen 15. kaupunginosan korttelien 117 (osa) ja 139 – 143 sekä niihin liittyvien virkistys-, erityis- ja katualueita koskevan asemakaavan muutos ja laajennus.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali:
Käsittelyvaiheet:
  • 14.1.2015 Tekninen lautakunta käynnisti asemakaavan
  • 2.11. – 17.11.2017 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 4.12.2017 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 13.12.2017 – 12.1.2018 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 12.3.2018 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 19.3.2018 Kaupunginvaltuusto hyväksyi
  • 2.5.2018 Lainvoimaisuuspäivä
  • 9.5.2018 Voimaantulopäivä