Ympäristöministeriö ja Seinäjoen kaupunki haluaa kehittää ikääntyvien asumista Ikääntyvien asumisen -hankkeen kautta. Hankkeen tarkoituksena on selvittää ikääntyvien asumisen mahdollisuudet sekä luoda hyvän asumisen kehittämissuunnitelma Seinäjoen alueen ikääntyvälle väestölle.

Hanke kuuluu ympäristöministeriön Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmaan, jonka tavoitteena on tukea sekä ikäihmisiä, että kuntia ratkaisemaan väestön ikääntymisestä seuraavia asumisen tarpeita.

Ohjelman tavoitteet

  • Parantaa ikääntyneiden asuinoloja ja edistää asumisvaihtoehtojen tarjontaa
  • Tukea sekä ikääntyneiden että kuntien ennakointia ja varautumista asumisasioissa
  • Tukea ikäystävällisten asuinympäristöjen kehittämistä

Ikääntyneiden tarpeet ovat erilaisia, joten tarvitaan monenlaisia toimia nykyisen asuntokannan korjaamisesta uudenlaisten asumisratkaisujen luomiseen sekä asuinalueiden kehittämiseen.

Kyselyt

Osallistu ikääntyvien asumisen-hankeen kehittämissuunnitelmaan ja vastaa kyselyyn oheisen linkin kautta. Kyselyssä kartoitetaan kuntalaisten mielipiteitä millaista ikääntyvien asumista tulisi olla on turvallisuuden, ympäristön ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.

https://link.webropol.com/s/asumisenteemakysely

Kysely ikääntyville asumistarpeista, Seinäjoki 2022-2023

Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa ikääntyvien tulevaisuuden asumistarpeita ja odotuksia. Kysely on tarkoitettu Seinäjoen alueella asuville henkilöille. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10-15minuuttia.

Vastauksesi on meille arvokas – kiitos vastauksestasi jo etukäteen.”

https://link.webropol.com/s/ikaantyvienasuminen2023

Hankkeen työntekijät:

Katja Kankaanpää, projektipäällikkö, p. 0406267719, katja.kankaanpaa@seinajoki.fi,

Kaija Göös, palvelukoordinaattori, p. 040 661 6980, kaija.goos@seinajoki.fi


Facebook: Ikääntyvien asumisen -hanke Seinäjoki

Leijona logo ruskealla pohjalla ja teksti jossa lukee ympäristöministeriö.