Asemakaavaluonnoksen jälkeen asemakaava on jaettu kahdeksi asemakaavaksi. Ensimmäisessä vaiheessa on hyväksytty Törnävän sairaalan rinteen alue sekä keskussairaalan, y-talon ja pesulan tontit (kaavanumero 14052). Myöhemmin jatketaan varsinaista Törnävän sairaalan eli Piirin aluetta.

Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 5.2. – 18.2.2021

Asemakaavan muutosluonnos on koskenut Huhtalan 14. kaupunginosan kortteleita 28 (osa), 34, 38, 39 ja 40 sekä niihin liittyviä virkistysalueita ja Hanneksenrinteen, Vuorenmaanrinteen, Huhtalantien ja Seuralantien katualueita.

Nähtävillä ollut aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Luontoselvitykset sisältävät salassapidettävää aineistoa uhanalaisten lajien osalta, joten niitä ei esitetä julkisessa materiaalissa. Luontoselvitykset on lueteltu Selostuksen lähdeaineistoon.

Käsittelyvaiheet
  • 14.8.2019 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 5.2. – 18.2.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä