Asemakaavaluonnos on nähtävillä 5.2. – 18.2.2021

Asemakaavan muutos koskee Huhtalan 14. kaupunginosan kortteleita 28 (osa), 34, 38, 39 ja 40 sekä niihin liittyviä virkistysalueita ja Hanneksenrinteen, Vuorenmaanrinteen, Huhtalantien ja Seuralantien katualueita.

Asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 5.2. – 18.2.2021.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää luonnoksesta mielipiteitä 18.2.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Luontoselvitykset sisältävät salassapidettävää aineistoa uhanalaisten lajien osalta, joten niitä ei esitetä julkisessa materiaalissa. Luontoselvitykset on lueteltu Selostuksen lähdeaineistoon.

Käsittelyvaiheet
  • 14.8.2019 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 5.2. – 18.2.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä