Jouppilanvuoren ja Kyrkösjärven laajaa liikunta- ja virkistysaluetta ja sen toimintoja kehitetään aina jääurheilukeskuksesta Ilmajoen rajalle saakka.

Yleissuunnitelmassa sovitetaan eri toimintoja toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa huomioidaan alueen kaikki käyttäjät ja eri ikäryhmät ja mietitään alueelle sopivia uusia mahdollisia toimintoja olemassa olevien lisäksi.

Tavoitteena on myös ympäristön maisemallinen ja liikenteellinen kehittäminen sekä riittävien pysäköintiratkaisujen luominen huomioiden alueen luontoarvot ja niiden varjeleminen. Suurin osa alueesta jäänee mahdollisimman luonnontilaiseksi ulkovirkistysalueeksi reitistöineen. Erityishuomio on alueen maisema-arvoissa, joita pyritään hyödyntämään ja toisaalta vahvistamaan.

Käsittelyvaiheet:

  • 2024/1 Suunnittelu on aloitettu
  • 7.3.2024 Yleisötilaisuus, Uimahalli-Urheilutalon kokoustila, klo 18.00