Luonnosvaiheen jälkeen asemakaava on jaettu kahdeksi asemakaavaksi. Ensimmäisessä vaiheessa on hyväksytty Törnävän sairaalan rinteen alue sekä keskussairaalan, y-talon ja pesulan tontit (kaavanumero 14052). Toisessa vaiheessa jatketaan asemakaavaa varsinaisen Törnävän sairaalan eli Piirin alueella ja Vuorenmaanrinne 27 kerrostalotontin kohdalla (kaavanumero 14050).

Huhtala 14. kaupunginosa korttelit 28 (osa), 34 (osa) ja 67 sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis- ja katualueet.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Luontoselvitykset sisältävät salassapidettävää aineistoa uhanalaisten lajien osalta, joten niitä ei esitetä julkisessa materiaalissa. Luontoselvitykset on lueteltu Selostuksen lähdeaineistoon.

Käsittelyvaiheet
  • 14.8.2019 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 5.2. – 18.2.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 15.3.2021 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 24.3. – 22.4.2021 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 10.5.2021 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 31.5.2021 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 13.7.2021 Lainvoimaisuuspäivä
  • 14.7.2021 Voimaantulopäivä