Luonnovaiheen jälkeen asemakaava on jaettu kahdeksi asemakaavaksi. Ensimmäisessä vaiheessa ehdotusvaiheeseen etenee Törnävän sairaalan rinteen alue sekä keskussairaalan, y-talon ja pesulan tontit (kaavanumero 14052). Toisessa vaiheessa jatketaan asemakaavaa varsinaisen Törnävän sairaalan eli Piirin alueella ja Vuorenmaanrinne 27 kerrostalotontin kohdalla (kaavanumero 14050).

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 24.3. – 22.4.2021

Asemakaavan muutos koskee Huhtalan 14. kaupunginosan kortteleita 28 (osa) ja 34 (osa) sekä niihin liittyvää virkistysaluetta sekä Hanneksenrinteen katualuetta.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat Huhtalan 14. kaupunginosan korttelit 28 (osa), 34 (osa) ja 67 sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis- ja katualueet.

Asemakaavaehdotus on MRL 65 §:n mukaisesti nähtävillä 24.3. – 22.4.2021.

Osalliset ja kunnan jäsenet voivat esittää ehdotuksesta muistutuksia 22.4.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki, kaupunginhallitus, Kirkkokatu 6, PL 215, 60101 Seinäjoki tai kaavoitus@seinajoki.fi

Nähtävillä oleva aineisto
Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Luontoselvitykset sisältävät salassapidettävää aineistoa uhanalaisten lajien osalta, joten niitä ei esitetä julkisessa materiaalissa. Luontoselvitykset on lueteltu Selostuksen lähdeaineistoon.

Käsittelyvaiheet
  • 14.8.2019 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 5.2. – 18.2.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 15.3.2021 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 24.3. – 22.4.2021 Kaavaehdotus nähtävillä
  • Kaupunginhallituksen käsittely
  • Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • Lainvoimaisuuspäivä
  • Voimaantulopäivä