Huhtala 14. kaupunginosa korttelit 28 (osa), 34 (osa) ja 67 sekä niihin liittyvät virkistys-, erityis- ja katualueet.

Asemakaavaa koskevat asiakirjat, selvitykset ja lähdemateriaali

Luontoselvitykset sisältävät salassapidettävää aineistoa uhanalaisten lajien osalta, joten niitä ei esitetä julkisessa materiaalissa. Luontoselvitykset on lueteltu Selostuksen lähdeaineistoon.

Käsittelyvaiheet
  • 14.8.2019 Kaupunkiympäristölautakunta käynnisti asemakaavan
  • 5.2. – 18.2.2021 Kaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä
  • 15.3.2021 Kaupunginhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville
  • 24.3. – 22.4.2021 Kaavaehdotus nähtävillä
  • 10.5.2021 Kaupunginhallituksen käsittely
  • 31.5.2021 Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan
  • 13.7.2021 Lainvoimaisuuspäivä
  • 14.7.2021 Voimaantulopäivä