Osayleiskaavat

Seinäjoella on valmistelussa 4 osayleiskaavaa: Seinäjoen keskustan osayleiskaava, Ylistaron osayleiskaava 2035, Hirvijärvi-Varpulan osayleiskaava ja Rahkolan osayleiskaava.

Tuulivoimaosayleiskaavat

Seinäjoella on vireillä 4 tuulivoimapuiston osayleiskaavaa: Isovuoren tuulivoimapuiston osayleiskaava, Lamminnevan tuulivoimapuiston osayleiskaava, Palopättäränmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava ja Ooperin tuulivoimapuiston osayleiskaava.

Yleiskaavayhdistelmä

Yleiskaavayhdistelmässä on esitetty kaikki voimassa olevat yleiskaavat ja osayleiskaavat. Yhdistelmään on merkitty sinisellä kaavojen aluerajaukset ja kaavanumerot. Yleiskaavayhdistelmä avautuu isommaksi kuvaa koskettamalla.

Kaavanumeron avulla löydät vasemmasta hakemistopolusta tarkempia tietoja kaikista yleiskaavayhdistelmässä värillisellä esitetyistä yleiskaavoista. Kaavanumero löytyy kaavan nimen perästä.