Osayleiskaavat

Seinäjoella on valmistelussa 4 osayleiskaavaa: Seinäjoen keskustan osayleiskaava, Nurmon keskustan osayleiskaava 2035 Keski-Nurmon alue, Ylistaron osayleiskaava 2035 ja Hirvijärvi-Varpulan osayleiskaava.

Tuulivoimaosayleiskaavat

Seinäjoella on vireillä 4 tuulivoimapuiston osayleiskaavaa: Isovuoren tuulivoimaosayleiskaava, Lamminnevan tuulivoimapuiston osayleiskaava, Palopättäränmäen tuulivoimapuiston osayleiskaava ja Ooperin tuulivoimaosayleiskaava. Tuulivoimaosayleiskaavojen aluerajaukset löytyvät Rakennuskieltoalueet sivulta.

Yleiskaavayhdistelmä

Yleiskaavayhdistelmässä on esitetty kaikki voimassa olevat yleiskaavat ja osayleiskaavat. Yhdistelmään on merkitty sinisellä kaavojen aluerajaukset ja kaavanumerot. Yleiskaavayhdistelmä avautuu isommaksi kuvaa koskettamalla.

Kaavanumeron avulla löydät vasemmasta hakemistopolusta tarkempia tietoja kaikista yleiskaavayhdistelmässä värillisellä esitetyistä yleiskaavoista. Kaavanumero löytyy kaavan nimen perästä.