Seinäjoella on valmistelussa 4 osayleiskaavaa: Seinäjoen keskustan osayleiskaava, Nurmon keskustan osayleiskaava 2035 Keski-Nurmon alue, Ylistaron osayleiskaava 2030 ja Hirvijärvi-Varpulan osayleiskaava. Löydät ne nimellä vasemmasta hakemistopolusta.

Yleiskaavayhdistelmässä on esitetty kaikki voimassa olevat yleiskaavat ja osayleiskaavat. Yhdistelmään on merkitty sinisellä kaavojen alurajaukset ja kaavanumerot. Yleiskaavayhdistelmä avautuu isommaksi kuvaa koskettamalla.

Kaavanumeron avulla löydät vasemmasta hakemistopolusta tarkempia tietoja kaikista yleiskaavayhdistelmässä värillisellä esitetyistä yleiskaavoista. Kaavanumero löytyy kaavan nimen perästä.

Yleiskaavayhdistelmä