Kasperin keskeisten kortteleiden kehittäminen ja uudistaminen on tullut ajankohtaiseksi koulujen peruskorjausten, kaupan siirryttyä uuteen paikkaan ja vanhenevan väestön palvelujen ja asumisratkaisujen uudistustarpeesta. Toimintojen talon palveluiden kehittäminen alueen asukkaiden uusiin tarpeisiin ja asumisratkaisujen keittäminen on osa tätä kokonaisuutta. Erityishuomio on näiden lisäksi kevyen liikenteen yhteyksien kehittämisessä ja ylipäätään alueen täydennysrakentamismahdollisuuksien tutkimisessa. Toiminnallisten uudistusten lisäksi Kasperin keskustan kaupunkikuvaa ja rakennetta kehitetään niin että viihtyvyys paranee. Alueelle pyritään luomaan omaa identiteettiä ja tunnistettavuutta.